Historien bag Fonden

Den nu afdøde Svend Nielsen drev gennem 5 årtier erhverv i den tidligere Arden Kommune fra adressen Rømers vej 2, Kielstrup. Svend Nielsen hustru Herdis Mygind har været medhjælpende hustru i forbindelse med driften.​

Svend Nielsen startede sin erhvervskarriere med salg af maskiner til landbruget. Siden fulgte opkøb af en række udlejningsejendomme samt bygmester på en række ejendomme, herunder andelsboliger i Hobro.​

Svend og Herdis ønske med oprettelsen af Fonden er at tilgodese aktiviteter i Mariagerfjord Kommune for på den måde at give nogle af de penge tilbage som de har tjent i området.​

Uddelingerne skal over tid spredes således, at de kommer flest mulige til gavn både med hensyn til sted og formål.

Fonden uddeler såvel midler på baggrund af modtagne ansøgninger som på baggrund af egne initiativer.

Fondens bestyrelse holder bestyrelsesmøde mindst 2 gange årligt (marts og oktober). På bestyrelsesmøderne besluttes hvilke ansøgere, der skal have en uddeling og størrelsen af denne uddeling.

Svend Nielsen og Herdis Myginds Fond fordeler godt 775.000 kr.

Borgerforeningen Hørby Kirkeby kan se frem til at modtage 100.000 kr. til nye legeredskaber på fællesarealerne. Pengene kommer fra den seneste uddelingsrunde i Svend Nielsen og Herdis Myginds Fond, der denne gang fordeler godt 775.000 kr. blandt foreninger og enkeltpersoner i Mariagerfjord Kommune. For eksempel uddeles der 66.000 kr. til HIK-Rosendal Håndbold. Disse midler skal benyttes til indkøb af nyt udstyr under overskriften ”Træn på Tværs”. Og sådan fortsætter det. Hele 22 ansøgninger honoreres med midler fra fonden, der med en grundkapital på 50 mio. kr. i gennemsnit uddeler 2,4 mio. kr. årligt.


Svend Nielsen og Herdis Myginds Fond blev stiftet i 2017. Den afdøde erhvervsmand, Svend Nielsen tjente sine penge som blandt andet fabrikant af landbrugsinventar og siden som ejendomsinvestor. Han levede hele sit liv i Mariagerfjord-området, og det er også her midlerne i henhold til fondsvedtægterne skal gøre gavn. - Det var vigtigt for Svend, at midlerne også skulle bruges her, fastslår Herdis Mygind, der i 30 år var gift med Svend Nielsen. - Fonden har et erklæret formålom at støtte både små og store tiltag. Blandt andet derfor er der stor forskel på de beløb, vi uddeler. Vi​hjælper også enkeltpersoner, som eksempelvis har brug for støtte til at fremme deres idrætstalent. Det kan være til træningslejre eller til rejseaktiviteter. Men oftest er der altså tale om mere bredt funderede projekter, oplyser Herdis Mygind.

Fonden yder ikke støtte til hverken løbende drift eller til kommercielle tiltag. Ligeledes gives der ikke midler til politiske eller religiøse aktiviteter. – Og så er det vigtigt, at ansøgerne gør meget ud af at begrunde deres behov. I bestyrelsen drøfter vi grundigt, hver ansøgning, der opfylder de grundlæggende betingelser, siger Herdis Mygind. Hun har plads i bestyrelsen i selskab med Kaj Nørby, Jens Spanggaard, Hans Christian Rasmussen Maarup og Ellen Marie Mikkelsen.

Udover ovennævnte ydes der i denne ansøgningsrunde midler til Multiforum S/I (10.000 kr.), Vive IF (30.000 kr.), Torsdagsklubben (15.000 kr.), Sangen har vinger (20.000 kr.), Foreningen Albertes Dans (60.000 kr.), dressurrytter Olivia Lyngholm (20.000 kr.), Støtteforeningen for børnehuset i Rostrup (40.000 kr.), Arden Selskabslokaler (15.000 kr.), Oue Idræt og Kultur (56.000 kr.), Øster Hurup Bådklub (27.000 kr.), Høllet Bådelaug (50.000 kr.), Himmerlandsteatret (82.500 kr.), arbejdsgruppe bag friplejehjem (50.000 kr.), Valsgård Foredragsforening (50.000 kr.), Parkinsonforeningen Mariager (4.000 kr.), Hobro By kor (3.750 kr.), FDF Hobro (26.000 kr.), Solgavens Venner (10.000 kr.), Den selvejende institution Valsgårdhallen (35.000 kr.) samt Onsild Sangkor (6.000 kr.).

Svend Nielsen og Herdis Myginds Fond uddeler i Mariagerfjord kommune. I Hobro støttes blandt andet idræts- og kulturlivet.

Svend Nielsen og Herdis Myginds Fond uddeler i Mariagerfjord kommune. Støtteforeningen for Børnehuset i Rostrup har denne gang fået 40.000 kr.

Svend Nielsen og Herdis Myginds Fond uddeler i Mariagerfjord kommune. Himmerlands Teater har fået 82.500 kr. til udarbejdelse af nykomponeret musik til teaterforestillingen FRIHED, LIGHED OG LAKS, som produceres i foråret 2022.