​Almennyttige formål herunder bl.a. idræts- og fritidsaktiviteter, i Mariagerfjord Kom​mune

Støtte til​

Svend Nielsen og Herdis Myginds Fond

Svend Nielsen og Herdis Myginds Fond blev stiftet den 28.07.2017 ved indskud af selskabet Kodammen A/S ejet af Svend Nielsen. Kodammen A/S’ væsentligste aktiv er en udlejningsejendom i Fredericia købt i 1992 og som siden dengang er steget væsentligt i værdi.

Grundkapitalen i Fonden DDK 50.000.000 svarer til egenkapitalen i Kodammen A/S. Kapitalen i Fonden er således betalt med aktiver i Kodammen A/S.

Renterne og udbytte af grundkapitalen kan som grundprincip udloddes.

Fonden er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde med Erhvervsstyrelsen som Fondsmyndighed.

Spørgsmål kan rettes til ledelsen.

​Fondens formål er at støtte almennyttige formål, herunder bl.a. idræts- og fritidsaktiviteter, i Mariagerfjord Kommune.

Støtte kan ydes til fysiske personer samt juridiske personer til gavn for konkrete projekter, herunder bl.a. vedrørende sport og motion, der falder inden for fondens formål, herunder eksempelvis, men ikke udtømmende, støtte til fysiske personer der er økonomisk mindre bemidlet eller på anden måde værdigt trængende.​​