​Almennyttige formål herunder bl.a. idræts- og fritidsaktiviteter, i Mariagerfjord Kom​mune

Støtte til​

Svend Nielsen og Herdis Myginds Fond

Svend Nielsen og Herdis Myginds Fond blev stiftet den 28.07.2017 ved indskud af selskabet Kodammen A/S ejet af Svend Nielsen. Kodammen A/S’ væsentligste aktiv er en udlejningsejendom i Fredericia købt i 1992 og som siden dengang er steget væsentligt i værdi.

Grundkapitalen i Fonden DDK 50.000.000 svarer til egenkapitalen i Kodammen A/S. Kapitalen i Fonden er således betalt med aktiver i Kodammen A/S.

Renterne og udbytte af grundkapitalen kan som grundprincip udloddes.

Fonden er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde med Erhvervsstyrelsen som Fondsmyndighed.

Spørgsmål kan rettes til ledelsen.

​Fondens formål er at støtte almennyttige formål, herunder bl.a. idræts- og fritidsaktiviteter, i Mariagerfjord Kommune.

Støtte kan ydes til fysiske personer samt juridiske personer til gavn for konkrete projekter, herunder bl.a. vedrørende sport og motion, der falder inden for fondens formål, herunder eksempelvis, men ikke udtømmende, støtte til fysiske personer der er økonomisk mindre bemidlet eller på anden måde værdigt trængende.​​

Lokal Fond skaber muligheder for mange unikke projekter i Mariagerfjord området

Svend Nielsen og Herdis Myginds Fond støtter lokalsamfundet i Mariagerfjord kommune 2 gange om året. Den sidste donationsrunde i marts gav en lang række projekter en økonomisk håndsrækning, som vil gøre det muligt at få løfte projekter til glæde og gavn for mange mennesker. Oftest er de udvalgte projekter ting som ellers ville have svært ved at tiltrække donationer fra andre fonde og virksomheder.

Et fyrtårn i Kongsdal Baadelaug får en donation på 75.000 kr.

Et af de spændende projekter fra dette forårs donationsrunde er det markante vartegn ved Kongsdal lystbådehavn på sydsiden af Mariager Fjord. Fyret har i mange år været et yndet fotografisk vartegn for området øst for Dania og det trænger nu til en kærlig hånd.

Tårnet blev oprindeligt fundet på en skrotplads i Hadsund og en flok lokale ildsjæle bestemte sig for at det ikke skulle enden der, men blive et vartegn for det nystartede Baadelaug i Kongsdal. Da midlerne til renovering og opstilling var samlet, kom fyrtårnet igen op og stå i smukke omgivelser ved fjorden.

Læs mere her

Hobro Vinterbadeklub fik indviet deres nye mobile sauna

Med donation fra blandt andet Svend Nielsen & Herdis Myginds Fond på 25.000 kr. har Vinterbaderne fra Hobro nu fået deres mobile sauna. På kanten af Mariagerfjord blev den indviet lørdag d. 23. september med taler og en reception.

Svend Nielsen og Herdis Myginds Fond er skabt til at støtte lokale initiativer i Mariagerfjord kommune som ikke nyder kommunalt støtte. Oftest gør donationen fra Fonden en stor forskel for de frivillige kræfter, der forsøger at få et projekt gennemført. 

Læs mere her