Historien

Svend Nielsen har gennem 5 årtier drevet erhverv i den tidligere Arden Kommune fra adressen Rømersvej 2, Kielstrup. Svend Nielsen er gift med Herdis Mygind som har været medhjælpende hustru i forbindelse med driften.

Svend Nielsen startede sin erhvervskarriere med salg af maskiner til landbruget. De seneste 30 år har Svend opkøbt en række udlejningsejendomme samt været bygmester på en række ejendom-me, herunder andelsboliger i Hobro.

Svend og Herdis ønsker med oprettelsen af Fonden at tilgodese aktiviteter i Mariagerfjord Kommu-ne for på den måde at give nogle af de penge tilbage som han har tjent i området.