Ansøgningsskema​

Ansøgningsdato
Foreningens navn: *
 
CVR / CPR NR: *
 
Kontaktperson: *
 
Adresse
Telefon *
 
E-mail *
 
Beløb der søges om: *
 
Hvad skal beløbet anvendes til? *
 
Søges der tilskud andre steder fra? Hvor og hvor meget? *
 
Foreningens vedtægter vedlagt: Hvis ja, send foreningens vedtægter særskilt mail til kielstrup@kielstrup.dk (kan ofte være et krav) *

 
Foreningens regnskab vedlagt: Hvis ja, send foreningens regnskaber særskilt mail til kielstrup@kielstrup.dk (kan ofte være et krav) *

 
Foreningens pengeinstitut: *
 
Foreningens kontonummer: *
 
Evt. supplerende oplysninger
Skriftligt materiale sendes særskilt på mail. Hvis ja, send materialet i særskilt mail til kielstrup@kielstrup.dk *

 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt